Verzekeraars

Verzekeraars gebruiken Verzuimdata voor interventiebemiddeling, SUAG regelingen en het berekenen van premies en schade, daarnaast worden de gegevens doorgestuurd naar het UWV, voor een snelle afhandeling van uw ziekteverzuim- en reïntegratieproces.

Via het platform van Verzuimdata, wordt de juiste informatie gefilterd uit uw gegevensstroom en, waar nodig, wordt deze informatie verrijkt.

Naast het gebruiksgemak, vindt uw gegevensuitwisseling op een veilige en betrouwbare manier plaats.

Wij verzorgen de gegevensuitwisseling met uw klanten. Uw klanten zijn net zo belangrijk als u, zo niet nog belangrijker. En zo worden uw klanten ook behandeld.

U kiest de meest passende manier om de aansluiting...

Lees verder

Verzekeraars gebruiken Verzuimdata voor interventi...

Lees verder

Via het Verzuimdata platform kunt u schades e...

Lees verder

Wilt u als werkgever alle rompslomp omtrent ziek- ...

Lees verder