Diensten

Verwerkers- overeenkomst

Al uw gegevens worden beveiligd bewaard en alleen verwerkt op grond van gemaakte afspraken. Onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld verzekeraars, zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens. In het ka...

Lees verder

Communicatie outsourcing

Werknemersmutaties doorgeven, loonmutaties melden, ziekmeldingen, verzuimmeldingen. U stuurt ze naar verschillende partijen. Doet u dat zelf of besteedt u deze rompslomp graag liever uit?...

Lees verder

Integratie business partners

Integratie met business partners leidt tot commerciƫle kansen. De weg naar integratie biedt ook vele hobbels. Wij vinden de toegevoegde waarde voor alle partijen en maken de integratie mogelijk. Wij helpen u de doelen t...

Lees verder

Datakwaliteit met service

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens in orde zijn, op tijd, juist en volledig. Onze servicedesk medewerkers helpen u daarbij. Informatie-uitwisseling is meer dan IT....

Lees verder

Standaardisatie

Standaardisatie vereenvoudigt. Wij conformeren ons aan alle marktstandaarden. Maar wijken daar graag van af wanneer dat beter past....

Lees verder

Schadelastbeheersing

Zicht op lopende schades en claims en de mogelijkheid om uw providers aan te sturen. Met minimale inspanning maximaal in control....

Lees verder

Gegevensactualisatie

Geen omkijken naar de gegevens die u aan uw verzekeraar moet melden, aan uw arbodienst of het UWV....

Lees verder