Release VDNMELD

Op donderdag 29 februari 2024 installeren wij een nieuwe versie van VDNMELD, onze webapplicatie voor Werkgevers.

De belangrijkste onderwerpen in deze versie zijn:

 • Een aantal verzekeraars hebben een nieuw uiterlijk gekregen.
 • Autorisatie wordt uitgebreid. Zo kan de meldloketbeheerder de rechten van gebruikers inzien, wijzigen en beëindigen.
 • We gaan de informatie met betrekking tot uw polis(sen) beter zichtbaar maken. Deze worden zichtbaar in het menu onder de optie ‘Mijn verzekering(en)’
 • Er is meer informatie beschikbaar over de werkwijze van de arbodienst. Bij de documenten onder het tabblad ‘Handleidingen’ wordt dit zichtbaar.

Het kan zijn dat sommige wijzigingen niet voor u van toepassing zijn, dit is afhankelijk van welke verzekering u bij welke verzekeraar heeft afgesloten.

De belangrijkste punten in de release van donderdag 28 september 2023 waren:

 • Wij hebben het tonen van de verzuimstatistieken compleet vernieuwd. U kunt nu eerst zelf kiezen uit verschillende periodes, waarna de gegevens direct op uw scherm getoond worden.
 • Daarnaast hebben wij een compleet nieuw overzicht toegevoegd waarmee u eenvoudig een overzicht in een kalender krijgt, met daarin de verzuimperiodes van uw individuele werknemer. Op deze manier heeft u in één overzicht alle verzuimperiodes over de afgelopen 12 maanden. 
 • Er is een extra controle toegevoegd bij de postcodes van buitenlandse adressen. Wij controleren nu of de ingevoerde postcode voldoet aan het formaat van het gekozen land.
 • Ook hebben wij een aantal teksten aangepast, waardoor deze voor u nog makkelijker leesbaar zijn. 
 • Voor één van onze klanten hebben wij de logo’s en kleuren aangepast.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 20 juni 2023 kunt u hier nalezen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van donderdag 30 maart 2023 waren:

 • We hebben een aanpassing gedaan aan de digitale intake, daardoor kan de arbodienst beter de duur van het verzuim voorspellen.
 • Voor alle klanten is het vanaf nu mogelijk om aan te geven of een werknemer een DGA betreft.
 • Er zijn technische verbeteringen doorgevoerd om het probleem te verhelpen dat sommige klanten soms niet konden inloggen.
 • Daarnaast hebben wij een aantal teksten geoptimaliseerd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 24 januari 2023 waren:

 • Voor een aantal klanten hebben we het makkelijker gemaakt om alle gegevens over 2022 te controleren en aan te vullen. Hierdoor is het voor de Verzekeraar eenvoudiger om de eindafrekening te maken.
 • Voor een grote groep klanten maken we het mogelijk dat zij de polis- en factuurdocumenten kunnen opvragen via het meldloket.
 • Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen om ook andere documenten via deze manier te kunnen ontsluiten.
 • We hebben een wijziging aangebracht in het gegevens-stromen-scherm, daardoor is nog beter te zien welke persoonsgegevens we doorsturen naar Verzekeraars, Arbodiensten en UWV.
 • Ook hebben we nog enkele tekstuele en technische verbeteringen doorgevoerd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release  van donderdag 1 december 2022 waren:

 • Voor een grote klant hebben we een aantal wijzigingen in VDNMeld doorgevoerd, waardoor het mogelijk is een nieuwe klantenpropositie te ondersteunen. Deze wijzigingen zijn zo gemaakt dat andere klanten hier geen last van hebben.
  Bij deze wijzigingen heeft de AVG veel aandacht gekregen. Ook voor deze nieuwe propositie worden namelijk alleen de gegevens uitgevraagd waarvoor doelbinding is. De werkgevers kunnen, voor hun eigen administratie, wel meer gegevens vastleggen, maar deze zullen nooit aan een derde partij doorgeven worden. Welke gegevens wel of niet doorgegeven worden, kan nu eenvoudig gezien worden in het gegevens stromen scherm. Deze optie is te vinden onder het kopje “Bedrijfsgegevens” in het linker menu.
 • De pop-up’s kunnen nu alleen nog afgesloten worden door op het kruisje rechts boven te klikken. Voorheen verdween de pop-up ook als er ergens anders in het scherm geklikt werd. Met deze wijziging zorgen we ervoor dat er vanaf nu geen belangrijke mededelingen meer gemist worden.
 • We hebben verschillende verbeteringen aangebracht in het download bestand:
  • Het kwam regelmatig voor dat er een foutmelding getoond werd bij het uploaden, als er gegevens vanuit een ander programma waren gekopieerd. Dit is nu opgelost.
  • Het was mogelijk om nieuwe werknemers zonder loon door te geven. Vanaf nu is dit niet meer mogelijk.
  • De controle op de ingangsdatum loon is aangepast.
 • Er is een betere uitleg over het loonbegrip doorgevoerd.
 • Het is nu voor al onze klanten mogelijk om via VDNMeld de Arbodienst te raadplegen. Er is in het linker menu een optie toegevoegd.
 • Het aanvragen van een extra account kan na deze release ook eenvoudig via VDNMeld. In het linker menu onder de optie “Gebruikersbeheer” kan er een aanvraagformulier ingevuld worden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 5 juli 2022 waren:

Ook al zal er voor u, als werkgever, weinig veranderen, achter de schermen hebben we verschillende verbeteringen aangebracht. Met deze wijzigingen hebben we het mogelijk gemaakt dat de inloggegevens van nieuwe klanten volledig digitaal verstuurd worden. Op dit moment versturen wij deze gegevens nog per brief.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 10 mei 2022 waren:

 • In het Meldportaal is een minimum loonbedrag verplicht. In bepaalde situaties is dit bedrag komen te vervallen en er zal dan ook geen foutmelding meer komen.
 • Bij het wijzigen van het wachtwoord, worden de volgende tekens niet meer geaccepteerd:
  • Cijfer: 0
  • Tekens: - (middenstreepje) /  . (punt) / , (komma) / " (dubbele apostrof) / ' (enkele apostrof) / | (recht streepje) / _ (laagstreepje) / ~ (golfje) /
  • Letters: kleine l - (van Lima) / kleine o / grote O / kleine i / grote I (van India)
 • Op bepaalde schermen kunnen meer dan de standaard 8 regels getoond worden. Onderaan kan het aantal regels ingesteld worden. Deze instelling verdween bij het verlaten van de specifieke pagina. Vanaf deze versie wordt de instelling bewaard tot het moment van uitloggen.
 • Als een gebruiker de 2 Factor Autenticatie heeft aanstaan, dan hoeft deze vanaf nu nog maar 1 keer per dag de extra code in te voeren.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 29 maart 2022 waren:

 • In het Bedrijfsgegevens scherm is het niet meer nodig om een risicogroep in te voeren. Sinds enige tijd wordt deze code niet meer door de belastingdienst uitgegeven en is hiermee komen te vervallen.
 • Om fouten te voorkomen zal het in specifieke gevallen niet meer mogelijk zijn om een uit dienst datum te verwijderen. In deze situaties zal een nieuwe in dienst melding gedaan moeten worden. Deze situaties worden duidelijk aangegeven.
 • Bij het invoeren van een digitale intake door de medewerker moet de geboortedatum worden ingevoerd als extra controle. Dat ging in sommige gevallen niet goed. Dit is opgelost.
 • Bij de eerste keer uploaden van een loonaangifte bestand is het nu mogelijk om ook de verloningsperiode op te geven. Hierdoor kunnen wij het bestand nog sneller verwerken.
 • Voor één van onze klanten hebben wij maatwerk geleverd, waarbij het nu mogelijk is specifieke documenten via de webapplicatie te downloaden.
 • Als laatste hebben we nog enkele technische wijzigingen doorgevoerd ter verbetering van de veiligheid van onze webapplicatie.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 25 januari 2022 waren:

 • Er komt een nieuwe optie onder de actieknop om een medewerker, die gedeeltelijk aan het werk is, weer volledig ziek te melden.
 • We hebben een nieuwe pagina gemaakt met de meest gestelde vragen én antwoorden.
 • Er is een aanpassing doorgevoerd in de rekentool voor het berekenen van het deelherstel.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 7 december 2021 waren:

 • De laatste voorbereidingen worden getroffen voor de Salarisactie 2022.
 • Een aantal technische aanpassingen worden doorgevoerd waardoor onze klanten nog beter hun eindejaars-werkzaamheden kunnen uitvoeren.
 • De laatste aanpassingen worden aangebracht in de inrichting voor onze nieuwe opdrachtgever.
 • Een aanpassing wordt doorgevoerd waardoor het mogelijk is om met 2 factor authenticatie in te loggen in VDNMeld. Door in te loggen met 2 factor authenticatie zijn uw gegevens nog beter beschermd. U kunt 2 factor authenticatie zelf activeren via het linker menu.
 • Er wordt een extra controle toegevoegd waardoor het niet meer mogelijk is om overlappende verzuimperiodes aan te maken.
 • Voor klanten die gebruik maken van de uploadmogelijkheid van de loonaangifte wordt nu de naam van het laatste geüploade loonaangifte bestand getoond.
 • Er wordt een extra toelichting gemaakt bij het invoeren van een status arbeidsgehandicapt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 9 november 2021 waren:

 • Voorbereidingen treffen voor de jaarlijkse salarisactie.
 • Meerdere technische aanpassingen ter verbetering van de veiligheid van het gebruik van VDNMELD.
 • Diverse foutsituaties zijn opgelost en bij andere foutsituaties is de meldingstekst verbeterd.
 • We hebben diverse maatwerkaanpassingen doorgevoerd ten behoeve van onze aangesloten werkgevers.
 • We hebben de inrichting klaargemaakt voor een nieuwe opdrachtgever.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 14 september 2021 waren:

 • We hebben verbeteringen aangebracht in het proces rondom de eerste aanlevering van gegevens voor nieuwe klanten.
 • Op basis van klantsignalen tijdens de afgelopen Salarisactie hebben we wijzigingen aangebracht voor het aankomende jaar.
 • Diverse foutsituaties zijn opgelost.
 • Er zijn wijzigingen gedaan ter verbetering van de Look & Feel en de algehele performance.
 • Diverse maatwerk aanpassingen gemaakt ten behoeve van onze aangesloten verzekeraars.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 13 juli 2021 waren:

 • U wordt gewaarschuwd als u een pagina verlaat terwijl er nog wijzigingen zijn die niet zijn opgeslagen. Hiermee voorkomen we dat er gegevens verloren gaan.
 • Het was mogelijk om bij een 42e weeks melding een (deel) herstelmelding ver in de toekomst in te voeren. Dit is nu gemaximeerd op 7 dagen om invoerfouten te voorkomen.
 • Bij alle e-mails die automatisch verstuurd worden is het reply adres aangepast zodat deze direct bij het juiste team van onze Servicedesk uitkomen. Hierdoor kunnen we u nog sneller van dienst zijn.
 • Diverse foutmeldingen zijn verbeterd.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 15 juni 2021 waren:

 • Bij een gedeeltelijke herstelmelding is er een rekentool toegevoegd.
 • Op het verzuimoverzicht is nu ook de reden van een herstelmelding zichtbaar.
 • Bij het invoeren van een loon wordt een punt automatisch een komma.
 • Aantal teksten geoptimaliseerd.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De belangrijkste punten in de release van dinsdag 20 april 2021 waren:

 • Gebruikers krijgen langer toegang nadat een verzekeringspolis is afgesloten.
 • Verschillende toelichtingen zijn verbeterd, zoals bij Regres.
 • Telefoonnummers van verzekeraars zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast.
 • In notificaties en reminders is de tenaamstelling verbeterd.

Het is vandaag Internationale Internetdag, waar zo...

Lees verder

Op donderdag 29 februari 2024 installeren wij een ...

Lees verder

17 november: Internationale dag van de Student. ...

Lees verder

Verzuimdata B.V. ontvangt wederom ISAE 3402 assura...

Lees verder

Maandag 13 september 2021: Dag van de Programmeur ...

Lees verder

In de aankomende periode wordt er een aanpassing d...

Lees verder

Vrijdag 30 juli 2021: Dag van de Systeembeheerder ...

Lees verder

Op dinsdag 20 april 2021 installeerden wij een nie...

Lees verder