Verwerkersovereenkomst

Al uw gegevens worden beveiligd bewaard en alleen verwerkt op grond van gemaakte afspraken.

Onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld verzekeraars, zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens. In het kader van de AVG heeft Verzuimdata een verwerkersovereenkomst met elke opdrachtgever.

Werkgevers die gebruik maken van onze diensten kunnen ook aanvullende persoonsgegevens registreren. De verantwoordelijk voor de verwerking van deze aanvullende gegevens berust bij de werkgever. De werkgever houdt zeggenschap over alle rechten van de door hem aangeleverde persoonsgegevens. Verzuimdata is de verwerker van deze gegevens op grond van een verwerkersovereenkomst.

Al uw gegevens worden beveiligd bewaard en alleen ...

Lees verder

Werknemersmutaties doorgeven, loonmutaties melden,...

Lees verder

Integratie met business partners leidt tot commerc...

Lees verder

Standaardisatie vereenvoudigt. Wij conformeren ons...

Lees verder

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens in orde zijn, op...

Lees verder

Zicht op lopende schades en claims en de mogelijkh...

Lees verder

Geen omkijken naar de gegevens die u aan uw verzek...

Lees verder