Programma “Machtigingen Administratie”

Sinds 22 maart jl. hebben wij een nieuw programma: “Machtigingen Administratie”.

Als een werkgever een ERD (Eigenrisicodragerschap) polis heeft afgesloten bij een verzekeraar zal de verzekeraar een machtiging naar de werkgever sturen welke ondertekend moet worden door de werkgever. Met deze machtiging geeft de werkgever de verzekeraar toestemming om SUAG (Status uitkering arbeidsgeschiktheid) informatie op te vragen bij het UWV.

Met dit programma kunnen wij per werkgever die een ERD polis heeft afgesloten bij een verzekeraar de status bijhouden met betrekking tot de SUAG informatie bij het UWV.

De volgende stappen worden genomen met betekking tot de machtigingen administratie:

  • De polis wordt afgesloten door de verzekeraar.
  • De verzekeraar stuurt de werkgever de machtiging.
  • De werkgever stuurt de machtiging ondertekend terug.
  • Zodra de machtiging ontvangen is wordt deze door de VDN Servicedesk gecontroleerd op juistheid.
  • Na controle wordt deze in het programma toegevoegd en wordt deze naar het UWV gezonden.
  • Het UWV controleert deze en geeft een akkoord.
  • Hierna kan de SUAG informatie opgevraagd worden voor de desbetreffende werkgever.

Al deze stappen worden vermeld in het programma en worden vastgelegd per datum. Hierop worden ook rappelacties genomen zodra er machtigingen van een partij niet binnen een bepaalde datum teruggestuurd zijn.

De VDN Servicedesk kan deze gegevens aanpassen/invullen via het programma en de verzekeraar kan de gegevens inzien.

Met dit programma is het per werkgever duidelijk welke status deze heeft en is de administratie een stuk overzichtelijker.

 

PPS vervangt het uitgefaseerde Click & Claim ...

Lees verder

Vanaf heden maakt Verzuimdata verzuimrapportages e...

Lees verder

Donderdagavond 28 april jl. is er een succesvolle ...

Lees verder

Sinds 22 maart jl. hebben wij een nieuw programma:...

Lees verder

Contact